Croeso i SchoolBeat.org

Safle dwyieithog o Raglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan yw SchoolBeat.org; darperir ynddi gwybodaeth ac adnoddau i athrawon, disgyblion a rhieni, i ddilyn ymlaen y gwersi a ddysgir i blant mewn ysgolion gynradd ac uwchradd gan ein Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion.

Mae’r wefan yn canolbwyntio ar dair prif thema'r Raglen, sef camddefnydd cyffuriau a sylweddau, ymddygiad cymdeithasol a chymunedol a diogelwch personol.

Os oes gennych unrhyw syniadau ynghylch sut y gellid gwella’r safle, gallwch gysylltu â ni yn y fan hon.

Wythnos Gwrth-fwlio

#maebwlio yn fusnes pawb

14-28 Tachwedd 2016

Y ffasiwn diweddaraf o wisgo i fyny fel Clown | 14.10.2016

Mae Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion yn cynghori disgyblion ysgol dros Gymru am y ffasiwn...

School Community Police Officers Graduate from University of Wales | 13.07.2016

School Community Police Officers from across Wales have successfully completed their Level 4...

Educational Inputs for Army Cadets | 08.07.2016

Over the last two weeks, Gwent School Community Police Officers PC Paul Jones and PC Paul Madley...

Heddlu’n diogelu plant Cymru drwy addysg atal troseddu | 05.07.2016

Mae Swyddogion Cymuned Ysgol yr Heddlu wedi cael y fraint o gyflawni Rhaglen Graidd Cyswllt...

Safeguarding Presentation at Glan y Môr | 01.07.2016

On the evening of the 30th June, North Wales School Community Police Officer PC Owen and the North...