Croeso i SchoolBeat.org

Safle dwyieithog o Raglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan yw SchoolBeat.org; darperir ynddi gwybodaeth ac adnoddau i athrawon, disgyblion a rhieni, i ddilyn ymlaen y gwersi a ddysgir i blant mewn ysgolion gynradd ac uwchradd gan ein Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion.

Mae’r wefan yn canolbwyntio ar dair prif thema'r Raglen, sef camddefnydd cyffuriau a sylweddau, ymddygiad cymdeithasol a chymunedol a diogelwch personol.

Os oes gennych unrhyw syniadau ynghylch sut y gellid gwella’r safle, gallwch gysylltu â ni yn y fan hon.

Ydych chi'n Pwyllo Cyn Rhannu?

Edrychwch ar ymgyrch NSPCC – mae’n dangos rhai o’r peryglon.

Gwelais i dy ‘willy’ di
Lucy a’r Bachgen
I Saw Your Willy
Lucy and the Boy
Y ffasiwn diweddaraf o wisgo i fyny fel Clown | 14.10.2016

Mae Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion yn cynghori disgyblion ysgol dros Gymru am y ffasiwn...

School Community Police Officers Graduate from University of Wales | 13.07.2016

School Community Police Officers from across Wales have successfully completed their Level 4...

Educational Inputs for Army Cadets | 08.07.2016

Over the last two weeks, Gwent School Community Police Officers PC Paul Jones and PC Paul Madley...