Croeso i SchoolBeat.org

Safle dwyieithog o Raglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan yw SchoolBeat.org; darperir ynddi gwybodaeth ac adnoddau i athrawon, disgyblion a rhieni, i ddilyn ymlaen y gwersi a ddysgir i blant mewn ysgolion gynradd ac uwchradd gan ein Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion.

Mae’r wefan yn canolbwyntio ar dair prif thema'r Raglen, sef camddefnydd cyffuriau a sylweddau, ymddygiad cymdeithasol a chymunedol a diogelwch personol.

Os oes gennych unrhyw syniadau ynghylch sut y gellid gwella’r safle, gallwch gysylltu â ni yn y fan hon.

Tachwedd 12–16fed Wythnos Diogelu Cenedlaethol | 12.11.2018

Posteri ar gael i lawrlwytho

Cylchlythyr SchoolBeat 16 [Hydref 2018] | 15.10.2018

Erthygl Nodwedd y tymor hwn yw Gyrru ar Gyffuriau.

Cylchlythyr SchoolBeat 15 [Gwanwyn 2018] | 29.05.2018

Yr Eitem Arbennig y tymor hwn yw diogelu plant a phobl ifanc mewn digwyddiad eithafol o ymosodiad...

Peidiwch â Chamu at Seiber Droseddu | 21.03.2018

Ffilm newydd gan SchoolBeat â TARIAN

Canllawiau: Sut fedrwch chi ddiogelu plant rhag secstio | 13.03.2018

Rydym yn falch o gyflwyno'r adnodd hwn ar gyfer rhieni, gofalwyr a gweithwyr ieuenctid o Virtual...

Cynnydd 2017 | 15.02.2018

Mae’r tîm Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan wedi edrych yn ôl ar y flwyddyn diwethaf.

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018 | 06.02.2018

Ymwelodd PC Norris a Tarian y Ddraig â Ysgol Gynradd St Mary the Virgin yng Nghaerdydd i sgwrsio am...