Croeso i SchoolBeat.org

Safle dwyieithog o Raglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan yw SchoolBeat.org; darperir ynddi gwybodaeth ac adnoddau i athrawon, disgyblion a rhieni, i ddilyn ymlaen y gwersi a ddysgir i blant mewn ysgolion gynradd ac uwchradd gan ein Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion.

Mae’r wefan yn canolbwyntio ar dair prif thema'r Raglen, sef camddefnydd cyffuriau a sylweddau, ymddygiad cymdeithasol a chymunedol a diogelwch personol.

Os oes gennych unrhyw syniadau ynghylch sut y gellid gwella’r safle, gallwch gysylltu â ni yn y fan hon.

Ydych chi'n Pwyllo Cyn Rhannu?

Edrychwch ar ymgyrch NSPCC – mae’n dangos rhai o’r peryglon.

Gwelais i dy ‘willy’ di
Lucy a’r Bachgen
I Saw Your Willy
Lucy and the Boy
Congress Theatre hosts “Wings to Fly” | 26.04.2017
Gwent PCC with cast and crew

The dangers of drug and substance use are being highlighted for primary school pupils in Gwent this...

Cylchlythyr Gwanwyn 2017 | 11.04.2017

Erthygl Arbennig y tymor hwn yw: Cofnodi Gorfodol LlORh  O dan y sbotolau • CSA Arwyddion a...

Yn ymateb i’r ymosodiad yn San Staffan | 23.03.2017

Hoffem fynegi ein cydymdeimlad a'r  holl bobl sydd wedi eu niweidio neu wedi derbyn...

Diwrnod Ymwybyddiaeth Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant 2017 | 18.03.2017

Gydweithiwch i sylwi, adrodd ac atal y camfantais ar blant yn rhywiol.