Croeso i SchoolBeat.org

Safle dwyieithog o Raglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan yw SchoolBeat.org; darperir ynddi gwybodaeth ac adnoddau i athrawon, disgyblion a rhieni, i ddilyn ymlaen y gwersi a ddysgir i blant mewn ysgolion gynradd ac uwchradd gan ein Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion.

Mae’r wefan yn canolbwyntio ar dair prif thema'r Raglen, sef camddefnydd cyffuriau a sylweddau, ymddygiad cymdeithasol a chymunedol a diogelwch personol.

Os oes gennych unrhyw syniadau ynghylch sut y gellid gwella’r safle, gallwch gysylltu â ni yn y fan hon.

Cylchlythyr Haf 2016 | 13.06.2016

Mae cylchlythyr yr haf yn llawn gwybodaeth, cyngor a newyddion i’ch cynorthwyo chi a’ch ysgol....

Noson Diogelwch ar y Rhyngwyd i Rieni yn Ysgol Glan y MôrGlan y Môr | 05.05.2016

Mae Swyddog Cymuned Ysgol yr Heddlu Gogledd Cymru PC Dewi Owen wedi trefnu noson diogelwch ar y...

9th Annual Festival of Rugby at Gwernyfed RFC | 04.05.2016

On the 21st April, the 9th Annual Festival of Rugby took place in Talgarth, Powys at Gwernyfed RFC....

Students to Perform Wings to Fly in Torfaen | 21.04.2016

Over 20 years after it was first commissioned, Wings to Fly remains a popular part of the...

Alcohol and Drugs Community Engagement Event for PC Steve Carpenter | 30.03.2016

Over Easter, South Wales School Community Police Officer PC Steve Carpenter teamed up with Pyle...