23 March 2017

In response to the Westminster attack

We would like to express our condolances and sympathies to all the people who were bereaved or harmed by the terror attack in Westminster yesterday.

Our thoughts and prayers go out to each and everyone, especially to the family and friends of the Police Officer, Keith Palmer, who gave his life to protect the public.

The School Community Police Officers working in schools across Wales will seek to reassure and support all pupils at this difficult and frightening time.

Croeso i SchoolBeat.org

Safle dwyieithog o Raglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan yw SchoolBeat.org; darperir ynddi gwybodaeth ac adnoddau i athrawon, disgyblion a rhieni, i ddilyn ymlaen y gwersi a ddysgir i blant mewn ysgolion gynradd ac uwchradd gan ein Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion.

Mae’r wefan yn canolbwyntio ar dair prif thema'r Raglen, sef camddefnydd cyffuriau a sylweddau, ymddygiad cymdeithasol a chymunedol a diogelwch personol.

Os oes gennych unrhyw syniadau ynghylch sut y gellid gwella’r safle, gallwch gysylltu â ni yn y fan hon.

Ydych chi'n Pwyllo Cyn Rhannu?

Edrychwch ar ymgyrch NSPCC – mae’n dangos rhai o’r peryglon.

Gwelais i dy ‘willy’ di
Lucy a’r Bachgen
I Saw Your Willy
Lucy and the Boy
Diwrnod Ymwybyddiaeth Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant 2017 | 18.03.2017

Gydweithiwch i sylwi, adrodd ac atal y camfantais ar blant yn rhywiol.

Y ffasiwn diweddaraf o wisgo i fyny fel Clown | 14.10.2016

Mae Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion yn cynghori disgyblion ysgol dros Gymru am y ffasiwn...

School Community Police Officers Graduate from University of Wales | 13.07.2016

School Community Police Officers from across Wales have successfully completed their Level 4...