23.05.2017

Ymosodiad Terfysgol Manceinion

Mae meddyliau a gweddïau tîm Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan gyda dioddefwyr yr ymosodiad terfysgol ym Manceinion, a phawb sy'n gysylltiedig â'r digwyddiad.

Mae ein cydymdeimladau dwysaf gyda'r holl deuluoedd sydd â'u calonnau wedi'u torri ar ôl colli rhywun annwyl, ac rydyn ni'n cynnig ein cefnogaeth a'n dymuniadau am wellhad buan i'r rhai sydd wedi'u hanafu.

Bydd Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion yn ceisio tawelu meddyliau plant a phobl ifainc ac yn ateb cwestiynau mor onest ac agored â phosibl wrth iddynt gynnig cymorth i ysgolion ledled Cymru.

Anogir plant a phobl ifainc i siarad am eu teimladau a cheisio cymorth gan oedolion maen nhw'n ymddiried ynddynt ac asiantaethau cymorth megis

  • Meic – 080880 23456
  • Childline – 0800 11 11

ac ystyried sut y gallant gefnogi eraill yn eu cymunedau.