Croeso i SchoolBeat.cymru

Gwefan ddwyieithog yw SchoolBeat.cymru o Raglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan, sy’n rhoi gwybodaeth ac adnoddau i ddisgyblion, athrawon, rhieni a phartneriaid i atgyfnerthu negeseuon allweddol a gyflwynir gan ein Swyddogion Heddlu Cymuned Ysgolion mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn ogystal â lleoliadau addysgol amgen.

Mae’r wefan yn canolbwyntio ar dair prif thema’r Rhaglen: camddefnyddio cyffuriau a sylweddau, diogelwch personol, diogelu ac ymddygiad cymdeithasol a chymuned.

Os oes gennych unrhyw syniadau ynglŷn â’r ffordd y gellir gwella’r wefan, gallwch gysylltu â ni yma.

Canllaw i Rhieni am Iselder | 10.12.2018

Ym mhartneriaeth â’r Charlie Waller Memorial Trust, rydym yn gwneud ar gael yr adnodd hwn ar gyfer...

Tachwedd 12–16fed Wythnos Diogelu Cenedlaethol | 12.11.2018

Posteri ar gael i lawrlwytho

Cylchlythyr SchoolBeat 16 [Hydref 2018] | 15.10.2018

Erthygl Nodwedd y tymor hwn yw Gyrru ar Gyffuriau.

Cylchlythyr SchoolBeat 15 [Gwanwyn 2018] | 29.05.2018

Yr Eitem Arbennig y tymor hwn yw diogelu plant a phobl ifanc mewn digwyddiad eithafol o ymosodiad...

Peidiwch â Chamu at Seiber Droseddu | 21.03.2018

Ffilm newydd gan SchoolBeat â TARIAN

Canllawiau: Sut fedrwch chi ddiogelu plant rhag secstio | 13.03.2018

Rydym yn falch o gyflwyno'r adnodd hwn ar gyfer rhieni, gofalwyr a gweithwyr ieuenctid o Virtual...

Cynnydd 2017 | 15.02.2018

Mae’r tîm Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan wedi edrych yn ôl ar y flwyddyn diwethaf.