Croeso i SchoolBeat.org

Safle dwyieithog o Raglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan yw SchoolBeat.org; darperir ynddi gwybodaeth ac adnoddau i athrawon, disgyblion a rhieni, i ddilyn ymlaen y gwersi a ddysgir i blant mewn ysgolion gynradd ac uwchradd gan ein Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion.

Mae’r wefan yn canolbwyntio ar dair prif thema'r Raglen, sef camddefnydd cyffuriau a sylweddau, ymddygiad cymdeithasol a chymunedol a diogelwch personol.

Os oes gennych unrhyw syniadau ynghylch sut y gellid gwella’r safle, gallwch gysylltu â ni yn y fan hon.

St Cyres yn croesawu'r Gweinidog ar gyfer Sesiwn Ymwybyddiaeth o Alcohol | 05.07.2017

Cafodd Rebecca Evans, un o Weinidogion Llywodraeth Cymru, ei chroesawu i’r ysgol uwchradd ym...

Tîm SchoolBeat yn ymweld ag Eisteddfod yr Urdd 2017 | 09.06.2017

Cafodd Tarian y Ddraig a thîm SchoolBeat amser gwych yn ymweld ag Eisteddfod yr Urdd 2017.

Ymosodiad Terfysgol Manceinion | 23.05.2017

Mae meddyliau a gweddïau tîm Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan gyda dioddefwyr yr...

Theatr Congress yn dangos “Wings to Fly” | 26.04.2017
CHT Gwent gyda cast a’r criw

Mae peryglon defnyddio cyffuriau a sylweddau yn cael eu hamlygu i ddisgyblion ysgol gynradd yng...

Cylchlythyr Gwanwyn 2017 | 11.04.2017

Erthygl Arbennig y tymor hwn yw: Cofnodi Gorfodol LlORh  O dan y sbotolau • CSA Arwyddion a...