Croeso i SchoolBeat.org

Safle dwyieithog o Raglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan yw SchoolBeat.org; darperir ynddi gwybodaeth ac adnoddau i athrawon, disgyblion a rhieni, i ddilyn ymlaen y gwersi a ddysgir i blant mewn ysgolion gynradd ac uwchradd gan ein Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion.

Mae’r wefan yn canolbwyntio ar dair prif thema'r Raglen, sef camddefnydd cyffuriau a sylweddau, ymddygiad cymdeithasol a chymunedol a diogelwch personol.

Os oes gennych unrhyw syniadau ynghylch sut y gellid gwella’r safle, gallwch gysylltu â ni yn y fan hon.

Cynnydd 2017 | 15.02.2018

Mae’r tîm Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan wedi edrych yn ôl ar y flwyddyn diwethaf.

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018 | 06.02.2018

Ymwelodd PC Norris a Tarian y Ddraig â Ysgol Gynradd St Mary the Virgin yng Nghaerdydd i sgwrsio am...

Diwrnod Cofio'r Holocost 2018 | 27.01.2018

Rydym yn falch o gynnig yr adnoddau hwn o'r Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio'r Holocost yn ddwyieithog...

Ffilm newydd yn annog pobl ifanc i fod yn ddi-ofn o ran trosedd | 23.11.2017

Crimestoppers Wales yn lansio ffilm Fearless

Halloween and Bonfire Night | 19.10.2017

Operation BANG

Cylchlythyr yr Hydref 2017 | 19.10.2017

Nodwedd arbennig y tymor hwn yw: Plant a’r Broblem o Bornograffi Ar-lein  Sbotolau ar Gyffur...

“Fearless” wrth adrodd am drosedd | 06.09.2017

Mae pobl ifanc yn cael eu hannog i godi eu lleisiau