Newyddion Y Rhaglen

06.09.2017

“Fearless” wrth adrodd am drosedd

Mae pobl ifanc yn cael eu hannog i godi eu lleisiau[more]

05.07.2017

St Cyres yn croesawu'r Gweinidog ar gyfer Sesiwn Ymwybyddiaeth o Alcohol

Cafodd Rebecca Evans, un o Weinidogion Llywodraeth Cymru, ei chroesawu i’r ysgol uwchradd ym Mhenarth gan Gydlynydd Cenedlaethol Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan, Faith McCready a Phennaeth Ysgol St Cyres, Dr...[more]

09.06.2017

Tîm SchoolBeat yn ymweld ag Eisteddfod yr Urdd 2017

Cafodd Tarian y Ddraig a thîm SchoolBeat amser gwych yn ymweld ag Eisteddfod yr Urdd 2017.[more]

23.05.2017

Ymosodiad Terfysgol Manceinion

Mae meddyliau a gweddïau tîm Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan gyda dioddefwyr yr ymosodiad terfysgol ym Manceinion, a phawb sy'n gysylltiedig â'r digwyddiad. Mae ein cydymdeimladau dwysaf gyda'r holl deuluoedd sydd...[more]

26.04.2017

Theatr Congress yn dangos “Wings to Fly”

CHT Gwent gyda cast a’r criw

Mae peryglon defnyddio cyffuriau a sylweddau yn cael eu hamlygu i ddisgyblion ysgol gynradd yng Ngwent yr wythnos hon, wrth i ysgolion ledled sir Torfaen a thu hwnt ymweld â Theatr Congress Cwmbrân i weld drama fyw, wedi'i...[more]

11.04.2017

Cylchlythyr Gwanwyn 2017

Erthygl Arbennig y tymor hwn yw: Cofnodi Gorfodol LlORh  O dan y sbotolau • CSA Arwyddion a Symptomau  Diogelu • Cyfarfod eich Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgol • Ar y MAES! Be sy’n newydd? • Astudiaeth Achos...[more]

23.03.2017

Yn ymateb i’r ymosodiad yn San Staffan

Hoffem fynegi ein cydymdeimlad a'r  holl bobl sydd wedi eu niweidio neu wedi derbyn profedigaeth gan yr ymosodiad terfysgol yn San Steffan ddoe. Mae ein meddyliau a'n gweddïau yn mynd allan i bob un a phawb, yn enwedig i...[more]

14.10.2016

Y ffasiwn diweddaraf o wisgo i fyny fel Clown

Mae Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion yn cynghori disgyblion ysgol dros Gymru am y ffasiwn diweddaraf o wisgo i fyny fel clown.  Ar hyn o bryd mae'r Swyddogion yn cynnal gwersi ac yn siarad mewn gwasanaethau am Ymgyrch...[more]

13.07.2016

School Community Police Officers Graduate from University of Wales

School Community Police Officers from across Wales have successfully completed their Level 4 Certificate in Higher Education - Teaching and Learning and graduated from the University of Wales, Trinity St David on Tuesday 12th...[more]

Displaying results 11 to 20 out of 160

< Previous

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Next >